Joe Sabia:
Ջո Սաբիա` Պատմություններ պատմելու տեխնոլոգիան:

Full Spectrum Auditions · 3:51 · Filmed May 2011
Watch next...
Rives: A story of mixed emoticons
arrow

Share this idea

1,059,992
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

iPad-ային հեքիաթասաց Ջո Սաբիան մեզ ծանոթացնում է Լոթար Մեգենֆորդի հետ. մի գյուտարար, ով, վերջին դարում ստեղծեց պատմություններ պատմելու համարձակ տեխնոլոգիան` ծալապատկեր գիրքը: Սաբիան ցույց է տալիս, թե ինչպես են նոր տեխնոլոգիաները մեզ միշտ օգնել պատմել մեր սեփական պատմությունները սկսած քարանձավների պատերից մինչև բեմահարթակի iPad-ը:

Storyteller
Joe Sabia investigates new ways to tell stories — meshing viral video and new display technologies with old-fashioned narrative. Full bio

Discuss

131 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.