چگونه زیست شناسی کوانتومی ممکن است به بزرگترین سوالات زندگی پاسخ دهد

2,617,897 views |
جیم الخلیل |
TEDGlobalLondon
• June 2015