Jeff Smith:
Ջեֆֆ Սմիթ. Բիզնես դասեր... բանտից

TED@New York · 5:00 · Filmed Jun 2012
Watch next...
Nalini Nadkarni: Life science in prison
arrow

Share this idea

1,217,862
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Ջեֆֆ Սմիթը ազատազրկված է եղել մեկ տարով: Նա բանտում բացահայտել է այն, ինչի մասին չէր էլ կարող պատկերացնել: Իր հետ բանտարկվածների մեջ նա նկատել է անսահման հնարամատության և բիզնես ճարպկության ոգի: Ջեֆֆը հարցնում է. «Ինչո՞ւ չխթանել ձեռներեցության այս ներուժը և օգնել նախկին բանտարկյալներին ազատ արձակվելուց հետո դերակատարում ունենալ հասարակության մեջ»: (Նկարահանումը՝ TED Talent Search-ի ժամանակ TED@NewYork-ում)

Recovering politician
Once an up-and-coming star in the Missouri State Senate, Jeff Smith went to prison for covering up an election law violation. Since his release, he's created a new space for himself as a professor, writer, political commentator and advocate for those he was locked up with. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

102 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.