چه می‌شد اگر تمام هزینه‌های درمانی شفاف می‌شد؟

2,101,480 views |
جین پیندر |
TED Residency
• December 2018