آیا انسانیت برای جان سالم به در بردن از خودش به اندازه‌ی کافی باهوش است؟

1,674,804 views |
جَنِت وینترسون |
TED2022
• April 2022