ஜாரெட் டியமண்ட்

சமூகங்கள் இன்னும் சிறப்பான முறையில் எப்படி மூப்படையலாம்?

915,774 views • 18:11
Subtitles in 31 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

மனித வாழ்நாட்களை நீடிக்கும் நமது சமீபத்திய முயற்சியில் ஒரு எதிர்பொருள் கொள்ள வேண்டிய பாவனை உள்ளது .இளைஞர்ககளை சார்ந்த ஒரு சமுதாயத்தில் வயதானவர்கள் வாழ்வது உல்லாச பயணம் போவது போன்றது அல்ல .வயதானவர்கள் தனிமைபடுத்தபடலாம் ,வேலையின்மை நிதி பற்றாக்குறை போன்றவைகளும் ஏற்படலாம் .ஆவலை தூண்டும் இந்த சொற்பொழிவில் ஜாரெட் டியமண்ட் பல சமூகங்களில் வயதானவர்களை எப்படி நடத்துகிறார்கள் என்பது குறித்த அவரது பார்வையில் அலசுகிறார்.சில நன்றாக உள்ளது சில மோசமாக உள்ளது . ஆனால் வயதானவர்களின் அனுபவ அறிவை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார்.

About the speaker
Jared Diamond · Civilization scholar

Jared Diamond investigates why cultures prosper or decline — and what we can learn by taking a broad look across many kinds of societies.

Jared Diamond investigates why cultures prosper or decline — and what we can learn by taking a broad look across many kinds of societies.