Janet Echelman:
Ջենիթ Էշելման. Լուրջ վերաբերվենք երևակայությանը

TED2011 · 9:26 · Filmed Mar 2011
Watch next...
Elizabeth Gilbert: Your elusive creative genius
arrow

Share this idea

1,787,320
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Ջենիթ Էշելմանը որպես նկարիչ իր ստեղծագործական նոր ուղին գտավ այն ժամանակ, երբ իր գունաներկերը կորան: Այս միջադեպը նրան ստիպեց ստեղծագործելու արտասովոր նյութ փնտրել: Այժմ նա գիտակի զարմանալի հմտությանբ պատրաստում է կոհակվող, հոսուն և շինությունների չափ հսկայական քանդակներ: Տասը րոպեով տեղափոխվենք բացարձակ ստեղծարարության աշխարհ:

Artist
American artist Janet Echelman reshapes urban airspace with monumental, fluidly moving sculpture that responds to environmental forces including wind, water, and sunlight. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

2491 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.