ဉာဏ်ရည်တုရဲ့အန္တရာယ်က ကျွန်မတို့ထင်ထားတာထက် ကြောင်တောင်တောင်နိုင်ပါတယ်

3,434,640 views |
Janelle Shane |
TED2019
• April 2019