Jane Fonda:
Ջեյն Ֆոնդա: Կյանքի երրորդ շրջան

TEDxWomen 2011 · 11:20 · Filmed Dec 2011
Watch next...
Cynthia Kenyon: Experiments that hint of longer lives
arrow

Share this idea

2,329,318
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Մարդկային մեկ սերնդի ընթացքում կյանքի տևողությունը ավելացել է 30 տարով, և այս տարիներին չպետք է վերապահումով մոտենալ կամ էլ համարել դրանք որպես ախտաբանություն: TEDxWomen համաժողովի ընթացքում Ջեյն Ֆոնդան փորձում է պարզել, թե ինչպես ենք պարտաստվում անցկացնել մեր կյանքի այս նոր ժամանակաշրջանը:

Actor and activist
Jane Fonda has had three extraordinary careers (so far): Oscar-winning actor, fitness guru, impassioned activist. Full bio
This talk was presented to a local audience at TEDxWomen 2011, an independent event. TED editors featured it among our selections on the home page.

Discuss

295 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.