Жейн Чен: Өмүрлөрдү сактаган жылуу кучак

1,002,814 views | Jane Chen • TEDIndia 2009