Жейн Чен: Өмүрлөрдү сактаган жылуу кучак

1,028,552 views |
Jane Chen |
TEDIndia 2009
• November 2009