Тајната на успешен и ненасилен отпор.

1,058,582 views |
Џамила Ракиб |
TED Talks Live
• November 2015