Loading YouTube Player...

Re-Designing Fashion | Izzy Camilleri | TEDxCentennialCollegeToronto

Izzy Camilleri |
TEDxCentennialCollegeToronto
• October 2020