सं गणक भाषांतर कसे करतो लोंनीस पापाचीमोनास

429,052 views |
Ioannis Papachimonas |
TED-Ed
• October 2015