تاریخ مختصری از زبان اسپانیایی - ایلان استاوانز

406,306 views |
ایلان استاوانز |
TED-Ed
• August 2022