Hillel Cooperman:
ՀԻԼԼԵԼ ՔՈՒՓԵՐՄԵՆ: ԼԵԳՈներ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

TED2010 · 5:50 · Filmed Feb 2010
Watch next...
Steve Jurvetson: Model rocketry
arrow

Share this idea

1,004,077
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Լեգո կուբիկները զարգացած երեխաների սիրած խաղալիքն ու մեծահասակների մոլուցքն են: Հիլլել Քուփերմենը մեզ ցույց է տալիս չափահասների գունագեղ մշակույթը, ովքեր սովորեցնում են CAD նախագծման ծրագիրը, բաց աղբյուրով հասանելի ռոբոտային ծրագիրը և մի փոքր էլ չափահաս վարք:

Entrepreneur, Lego enthusiast
When Hillel Cooperman isn't running his startup or seeking out the world's best food, he's investigating the secret underground world of Lego toys. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

138 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.