सामाजिक सेवाहरू समस्याग्रस्त छन् । हामी त्यो सुधार्न सक्छौं

880,076 views | हिलारी कोट्टाम • TEDGlobal>London