เป็นไปได้ไหมที่จะลดน้ำหนักลงได้อย่างรวดเร็ว? - เฮ แมน ชาน

1,956,400 views |
เฮ แมน ชาน |
TED-Ed
• September 2022