Hans Rosling

Hans Rosling bàn về HIV: Hiện thực mới và những con số đáng kinh ngạc

904,674 views • 10:02
Subtitles in 40 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

Hans Rosling trình bày những dữ liệu hoàn toàn mới nhằm làm rõ hơn những yếu tố nguy cơ phức tạp của một trong những căn bệnh nguy hiểm thế kỉ và còn nhiều ẩn số nhất: HIV. Ông cho rằng phòng chống lây truyền là chìa khóa đễ kết thúc dịch bệnh này, không phải bằng việc sử dụng thuốc.

About the speaker
Hans Rosling · Global health expert; data visionary

In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus.

In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus.