Thuyết trình của Hans Rosling về thống kê dữ liệu

15,767,450 views |
Hans Rosling |
TED2006
• February 2006