Hans Rosling
4,437,370 views • 10:04

Jag kommer fortfarande ihåg den dagen i skolan när vår lärare berättade för oss att befolkningen i världen hade blivit tre miljarder människor. Och det var 1960. Nu ska jag tala om hur världsbefolkningen har ändrats från det året och in i framtiden. Men jag kommer inte använda digital teknologi som jag gjort i mina fem första TEDTalks. Istället har jag gjort nya framsteg. Och idag lanserar jag en helt ny analog pedagogisk teknologi som jag hämtade från IKEA: den här lådan.

Den här lådan innehåller en miljard människor. Och vår lärare berättade för oss att i den industrialiserade världen, 1960, bodde 1 miljard människor. I utvecklingsländerna, sa hon, bodde två miljarder människor. Och de levde långt bort då. Det fanns en stor klyfta mellan miljarden människor i den industrialiserade världen och de två miljarderna i utvecklingsländerna. I den industrialiserade världen, var människor friska, utbildade, rika, och de hade små familjer. Och deras strävan var att köpa en bil. Och 1960, sparade alla svenskar för att försöka få ihop till en sådan här Volvo. Detta var den ekonomiska nivå Sverige var på. Och i kontrast till det, i u-länderna, långt borta, strävade den genomsnittliga familjen efter mat för dagen. Och de sparade för att kunna köpa ett par skor. Det var en enorm klyfta i världen när jag växte upp. Och den här klyftan mellan Väst och resten. har skapat ett sätt att se på världen som vi fortfarande använder språkligt när vi talar om "Västvärlden" och "u-länder". Men världen har förändrats och det är hög tid att uppgradera denna syn och det sättet att dela in världen, för att förstå hur den är nu.

Och det är det jag skall visa er. För sedan 1960, har det hänt mycket fram till 2010 nämligen att förbluffande fyra miljarder människor har lagts till världens befolkning. Titta så många. Världens befolkning har fördubblats sedan jag gick i skolan. Och det har förstås också varit ekonomisk tillväxt i Väst. Många företag har fått ekonomierna att växa, så befolkningen i Väst flyttade över hit. Och nu strävar de inte bara efter en bil. Nu vill de ha semester på en avlägsen ort och de vill flyga dit. Så det här är var de är idag. Och de mest framgångsrika u-länderna har, som ni vet, också utvecklats. De har blivit så kallade "tillväxtekonomier". Och de köper nu bilar. För en månad sedan köpte det kinesiska bolaget Geely Volvo Personvagnar. Då förstod svenskarna till slut att någonting stort hade hänt i världen. (Skratt)

Så där är de. Men tragedin är att de två miljarderna härborta fortfarande kämpar för mat och skor, fortfarande nästan lika fattiga som de var för 50 år sedan. Det nya är att den största stapeln av miljarder, de tre miljarderna här, som också håller på att bli tillväxtekonomier, för de är redan ganska friska, relativt välutbildade, och de har dessutom redan två till tre barn per kvinna, som de rikare länderna har. Och deras strävan nu är förstås att köpa en cykel, och senare skulle de förstås vilja ha motorcykel också. Men det här är den värld vi har idag. Inte längre någon klyfta. Men avståndet från de fattigaste härborta, de allra fattigaste, till de allra rikaste härborta, är större än någonsin. Men det är en kontinuerlig värld från att gå, till att cykla, till att köra och flya — det finns människor på alla nivåer. Och de flesta är någonstans i mitten. Detta är den nya värld vi har idag år 2010.

Och vad kommer hända i framtiden? Jag kommer projicera fram till 2050. Jag var i Shanghai nyligen. Och lyssnade till vad som händer i Kina. Och det är ganska säkert att de kommer hinna ikapp, precis som Japan gjorde. Allting talar för två eller tre procents tillväxt. Denna sju eller åtta och landar här uppe. De kommer börja flyga. Och dessa låg- eller medelinkomstländer, de framväxande tillväxtekonomierna, kommer också gå raskt framåt ekonomiskt. Och om, men bara om, vi investerar i rätt grön teknologi - så att vi kan undvika allvarliga klimatförändringar, och energi fortfarande kan vara relativt billigt - då kommer de att röra sig ända hit upp. Och de kommer att börja köpa elbilar. Det är vad som kommer att hända.

Så vad händer med de fattigaste två miljarderna? Vad händer med de fattigaste två miljarderna här? Kommer de att gå vidare? Det är här befolkningsökningen kommer in. för att här [bland tillväxtekonomier] har vi redan två till tre barn per kvinna, födelsekontroll är utbrett, och befolkningsökningen avstannar. Här växer dock befolkningen. Så dessa två miljarder kommer, inom en snar framtid att öka till tre miljarder. Och efter det öka till fyra miljarder. Det finns inget - utom ett kärnvapenkrig av aldrig skådat slag - som kan hindra det här från att hända. Därför att den här processen är redan igång. Men om, och bara om, de tar sig ut ur fattigdom, får utbildning, barnaöverlevnaden ökar, de kan köpa en cykel och en mobiltelefon och hamnar här, så kommer befolkningsökningen att stanna år 2050. Vi kan inte ha människor på den här nivån som behöver mat och skor, för då kommer vi att ha en fortsatt befolkningsökning.

Och låt mig visa varför genom att återgå till gamla tiders digitala teknologi. Här på skärmen har jag mina landsbubblor. Varje bubbla är ett land. Storleken är befolkningsmängden. Färgerna visar vilken kontinent det är. Gult är Amerika. Mörkblått är Afrika; brunt är Europa; grönt är Mellanöstern; och den här ljusblåa är Sydasien. Där är Indien och här är China. Storleken är befolkningsmängden. Här är "barn per kvinna", två barn, fyra barn, sex barn, åtta barn - stora familjer - små familjer. Året är 1960. Och här nere, barnaöverlevnad, procentandelen barn som överlever barndomen upp till skolålder. 60 procent, 70 procent, 80 procent, 90, och nästan 100 procent, som vi idag har i de rikaste och friskaste länderna. Men titta, här är världen som min lärare pratade om 1960. En miljard i Västvärlden här med hög barnaöverlevnad och små familjer. Och resten, hela spektrat av u-länder, med stora familjer och låg barnaöverlevnad.

Så vad har hänt? Jag sätter igång världen. Och se hur barnaöverlevnaden ökar med tiden. De får vatten, hygien, utbildning, vaccinering och pencillin. Och sen födelsekontroll. Familjestorleken minskar. Upp till 90 procents barnaöverlevnad, och familjestorleken sjunker. Och de flesta av arabländerna i mellanöstern faller neråt dit. Se, Bangladesh kommer ifatt Indien. Världens tilllväxtekonomier går samman med västvärlden med hög barnaöverlevnad och små familjer. Men vi har fortfarande de fattigaste miljarderna. Se på de fattigaste miljarderna, de två lådorna jag hade här borta. De är fortfarande här uppe. Och de har fortfarande en barnaöverlevnad på bara 70 till 80 procent, vilket innebär att om du får sex barn, så kommer minst fyra att överleva till nästa generation. Befolkningen fördubblas över en generation.

Så det enda sättet att få befolkningsökningen i världen att minska är att öka barnaöverlevnaden till 90 procent. Det är därför som satsningar från Gates Foundation, UNICEF och hjälporganisationer, tillsammans med de fattigaste ländernas regeringar, är så bra. Därför att det verkligen hjälper oss att nå en hållbar befolkningsmängd i världen. Vi kan stanna på nio miljarder om vi gör rätt saker. Barnaöverlevnad är det nya gröna. Det är bara genom barnaöverlevnad som vi kan stoppa befolkningsökningen. Och när kommer det att inträffa? Ja, jag är varken en optimist eller en pessimist. Jag är en seriös "possibilist". Det är en ny kategori, särskild från känslor, där vi arbetar på ett analytiskt sätt med världen. Det är möjligt att göra det. Världen kan vara mycket mer rättvis. Med grön teknologi, och med satsningar för att minska fattigdom, och med bra globalt styre, så kan världen bli det.

Och se var den gamla västvärlden befinner sig. Minns ni att den här blå lådan var ensam, var världsledande, levde sitt eget liv. Det kommer inte att ske igen. Den gamla västvärldens roll i den nya världen är att bli fundamentet för den nya världen - varken mer eller mindre. Men det är en väldigt viktig roll. Gör det bra och vänj dig vid det.

Tack så mycket.

(Applåder)