چرا همه ما نیاز به تمرین کمک های اولیه احساسی و عاظفی داریم

13,630,038 views |
گای وینچ |
TEDxLinnaeusUniversity
• November 2014