Гевер Тали говори за пет опасни работи за деца

5,519,378 views |
Gever Tulley |
TED2007
• March 2007