Body parts on a chip

1,743,741 views | Geraldine Hamilton • TEDxBoston