Georgette Mulheir:
Ժորժետ Մյուլեր՝ Մանկատների ողբերգությունը

TEDSalon London Spring 2012 · 10:41 · Filmed May 2012
Watch next...
Rufus Griscom + Alisa Volkman: Let's talk parenting taboos
arrow

Share this idea

789,347
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Մանկատները թանկ հաստատություններ են և դրանք անդառնալի մտավոր և ֆիզիկական վնաս են պատճառում երեխաներին: Ուրեմն, ինչո՞ւ են դրանք դեռ այդքան համատարած: Ժորժետ Մյուլերն ամբողջությամբ լրջությամբ նկարագրում է մանկատների ողբերգությունը և կոչ է անում մեզ վերջ դնել դրանց ապավինելուն՝ գտնելով կարիքավոր երեխաներին աջակցելու համար այլընտրանքային ուղիներ:

CEO, Lumos
Georgette Mulheir is a pioneer for the movement to end child abuse in the form of orphanages. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

69 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.