ג'פרי קנדה: בתי ספר שלנו נכשלים. מספיק זה מספיק!

2,496,592 views |
Geoffrey Canada |
TED Talks Education
• May 2013