Gayle Tzemach Lemmon:
Գեյլ Թզեմաչ Լեմոն.ԿԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ ԵՆ, ԱՅԼ ՈՉ ԹԵ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

TEDxWomen 2011 · 13:16 · Filmed Dec 2011
Watch next...
Sheryl Sandberg: Why we have too few women leaders
arrow

Share this idea

530,538
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Կանայք փոքրամասնություն չեն, դե ուրեմն էլ ինչու՞ են նրանց միայն միկրո վարկեր տրամադրում: TEDxի ժամանակ լրագրող Գեյլ Թզեմաչ Լեմոնը փաստարկներ է առաջ քաշում,թե ինչպես է ստացվում, որ կանայք տնտեսական զարգացման թերագնահատված բանալին են` ղեկավարելով հանդերձ ամեն տեսակի ֆիրմաներ` սկսած տնային պայմաններում իրականացվող բիզնեսներից մինչև խոշոր գործարաններ:

Reporter
Gayle Tzemach Lemmon writes about women around the world living their lives at war and in conflict zones. Full bio
This talk was presented to a local audience at TEDxWomen 2011, an independent event. TED editors featured it among our selections on the home page.

Discuss

65 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.