4 столба за постигнување на универзитетски успех во науките

1,171,905 views |
Фриман Храбовски |
TED2013
• February 2013