How to build an information time machine

1,260,425 views | Frederic Kaplan • TEDxCaFoscariU