1,259,372 views | Frederic Kaplan • TEDxCaFoscariU

How to build an information time machine