امام فيصل عبد الرؤوف‎: نفس خود را آزاد کنید تا شفقت خود را بیابید

629,133 views |
Feisal Abdul Rauf |
TEDSalon 2009 Compassion
• October 2009