امام فيصل عبد الرؤوف‎: نفس خود را آزاد کنید تا شفقت خود را بیابید

623,715 views |
Feisal Abdul Rauf |
TEDSalon 2009 Compassion
• October 2009