Dùng vật lý thiên văn để nghiên cứu các vấn đề trên trái đất.

1,918,488 views |
Federica Bianco |
TED2019
• April 2019