1,908,556 views | فدریکا بیانکو • TED2019

ما چطور از فیزیک نجومی برای مطالعه مشکلات زمینی استفاده می‌کنیم