چرا خورشید می تواند اینترنت شما را خراب کند - فابیو پاکوچی

518,813 views |
فابیو پاکوچی |
TED-Ed
• March 2022