هرکس اینجا چیزی بسازد، بیش از حد تصور ثروتمند خواهد شد - فابیو پاکوچی

344,666 views |
فابیو پاکوچی |
TED-Ed
• August 2023