Esther Duflo:
Esther Duflo: Những thử nghiệm xã hội trong cuộc đấu tranh chống lại đói nghèo

TED2010 · 16:47 · Filmed Feb 2010
Watch next...
Jacqueline Novogratz: A third way to think about aid
arrow

Share this idea

852,254
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Xóa đói giảm nghèo là sự phỏng đoán nhiều hơn là khoa học. Bên cạnh đó, việc thiếu các dữ liệu về tác động của viện trợ đặt ra các câu hỏi về làm thế nào để viện trợ hiệu quả. Người chiến thắng giải thưởng John Bates Clark (giải thưởng của Mỹ cho các nhà kinh tế học dưới 40 tuổi có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội) - Esther Duflo - có thể cho chúng ta biết những nỗ lực thúc đẩy phát triển nào là có hiệu quả và ngược lại, bằng cách kiểm tra các giải pháp với thử nghiệm ngẫu nhiên.

Development economist
Esther Duflo takes economics out of the lab and into the field to discover the causes of poverty and means to eradicate it. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

206 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.