Tại sao bạn nên dừng việc đặt mục tiêu (phải, tôi nói thật đấy)

916,442 views |
Emmanuel Acho |
TED2023
• April 2023