چرا گربه‌ها مردمک‌های عمودی شکل دارند؟ - اما برایس

3,078,148 views |
اما برایس |
TED-Ed
• January 2022