آیا می‌توانید مغالطه‌ی پذیرش دانشگاه را شکست دهید؟ - الیزابت کاکس

776,579 views |
الیزابت کاکس |
TED-Ed
• June 2022