Elif Shafak:
Էլիֆ Շաֆակը` Արձակագրության քաղաքականության մասին

TEDGlobal 2010 · 19:45 · Filmed Jul 2010
Watch next...
Chimamanda Ngozi Adichie: The danger of a single story
arrow

Share this idea

1,716,792
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Պատմություններ լսելը ճկում է մեր երեւակայությունը իսկ պատմելը՝ թույլ է տալիս մեզ թռիչք կատարել մշակույթային սահմաններից այն կողմ, անցնել տարբեր փորձությունների միջով, զգալ մյուսների ապրումները: Էլիֆ Շաֆակը ներկայացնում է այն պարզ գաղափարախոսությունը, որ գեղարվեստական արձակագրությունը կարող է հաղթահարել ինքնության քաղաքականությունը:

Novelist
Elif Shafak explicitly defies definition — her writing blends East and West, feminism and tradition, the local and the global, Sufism and rationalism, creating one of today's most unique voices in literature. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

1214 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.