آیا هوش مصنوعی فوق‌هوشمند به جهان پایان خواهد داد؟

1,206,467 views |
الیزر یودکووسکی |
TED2023
• April 2023