E.O. Wilson:
Է. Օ. Ուիլսոն՝ Խորհուրդ երիտասարդ գիտնականներին

TEDMED 2012 · 14:56 · Filmed Apr 2012
Watch next...
Dave Eggers: My wish: Once Upon a School
arrow

Share this idea

1,013,989
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

«Աշխարհը իսկապես ձեր կարիքն է զգում,» այսպես է սկսում հայտնի կենսաբան Է. Օ. Ուիլսոնը երիտասարդ գիտնականին ուղղված նամակը։ Անդրադառնալով իր լույս ընծայվելիք գրքին՝ նա խորհուրդներ է տալիս ելնելով իր կյանքի փորձից և հիշեցնելով, որ զարմանքն ու ստեղածագործական մոտեցումը գիտական կյանքի հիմքն են։ (Նկարահանված է TEDMED-ում)

Biologist
Biologist E.O. Wilson explores the world of ants and other tiny creatures, and writes movingly about the way all creatures great and small are interdependent. Full bio
This video was produced by TEDMED. TED's editors featured it among our daily selections on the home page.

Discuss

149 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.