فقط یکی را می‌توانید نجات دهید، کدام را انتخاب می‌کنید؟ - داگ مکی

2,117,042 views |
داگ مکی |
TED-Ed
• December 2021