เดียบีโด ฟราสซิส เคเร (Diebedo Francis Kere)
926,962 views • 12:11