เดเร็ค ซิฟเวอร์ส: จะสร้างกระแสได้อย่างไร

10,617,306 views |
Derek Sivers |
TED2010
• February 2010