Denis Dutton:
Դենիս Դաթոն` Գեղեցկության դարվինյան տեսություն

TED2010 · 15:33 · Filmed Feb 2010
Watch next...
Richard Seymour: How beauty feels
arrow

Share this idea

1,967,448
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

ԹԵԴ-ը համագործակցում է անիմատոր Անդրյու Փարկի հետ, որպեսզի ներկայացնի Դենիս Դաթոնի ` գեղեցկության գրավիչ տեսությունը. որ արվեստը, երաժշտությունը և այլ գեղեցիկ բաները, ոչ միայն պարզապես ականտեսի աչքերում են, այլև մարդկության բնույթի խոր էվոլյուցիոն ծագում ունեցող հիմնաքարերն են:

Philosopher
Denis Dutton was a philosophy professor and the editor of Arts & Letters Daily. In his book The Art Instinct, he suggested that humans are hard-wired to seek beauty. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

388 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.