دل هاروى:
قدرت مقياس در توييتر

TED2014 · 9:19 · Filmed Mar 2014
Watch next...
James Surowiecki: The power and the danger of online crowds
arrow

Share this idea

870,521
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

زمانى كه صدها هزار توييت هر ثانيه ارسال مى‌‌شود، يك در يك ميليون اين شانس احتمال وجود دارد كه از جمله سناريوهاى بظاهر غيرمنتظره‌‌اى كه مى‌‌تواند به كاربران آسيب برساند در حدود ٥٠٠ بار در روز اتفاق بيفتد. براى دل هاروى، سرپرست تيم امنيت و اعتماد توييتر، اين احتمالات خوب نيستند. اين كارشناس امنيتى روزهايش صرف فكر كردن درباره چگونگى پيشگيرى از بدترين سناريوهاى احتمالى در حين رساندن صداى افراد در سرتاسر جهان مى‌‌كند. جدى در عين حال طنزانه ارائه‌‌گر پنجره‌‌اى به اين است كه چطور ٢٤٠ ميليون كاربر را ايمن نگه مى‌‌دارد.

Security maven
Del Harvey is the VP of Trust & Safety at Twitter. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

82 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.