လူငယ် သိပ္ပံပညာရှင်လေးရဲ့ သန့်ရှင်းသောရေ ရှာပုံတော်

1,265,982 views |
Deepika Kurup |
TEDWomen 2016
• October 2016