டேவிட் ஸ்டேண்ட்ல்-ராஸ்ட்

சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டுமா? நன்றியுள்ளவர்களாய் இருங்கள்

5,935,006 views • 14:30
Subtitles in 44 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

எல்லா மனிதர்களுக்கும் பொதுவாக ஒன்று உள்ளது என்றால், அது ஒவ்வொருவரும் சந்தோஷமாக இருக்கவேண்டும் என்பதே என்று ஒரு துறவி மற்றும் மதநல்லிணக்க அறிஞர், சகோதரர் டேவிட் ஸ்டேண்ட்ல்-ராஸ்ட் கூறுகிறார். மேலும், அவர் பரிந்துரைக்கும் இந்த சந்தோஷம் நன்றியுள்ள தன்மைவிலிருந்து வருவது.

About the speaker
David Steindl-Rast · Monk

Brother David Steindl-Rast, a Benedictine monk, meditates and writes on "the gentle power" of gratefulness.

Brother David Steindl-Rast, a Benedictine monk, meditates and writes on "the gentle power" of gratefulness.