ایا می خواهید خوشحال باشید؟ سپاسگزار باشید

9,014,187 views |
دیوید ستیندل |
TEDGlobal 2013
• June 2013