TED2007
tháng 3 năm 2007
|1.4M views

Cách thuyết trình để xin vốn đầu tư mạo hiểm

David S. Rose

Become a Member

Join now