David Pogue:
Դևիդ Պոգ` 10 լավագույն ժամանակ խնայող տեխնիկական հնարքները

TED2013 · 5:44 · Filmed Feb 2013
Watch next...
Kevin Kelly: The next 5,000 days of the web
arrow

Share this idea

4,765,558
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Տեխնոլոգիաների թեմայով սյունակ վարող Դևիդ Պոգը կիսվում է 10 պարզ համակարգչային, ինտերնետային, սմարթֆոնների և ֆոտոխցիկների վերաբերող հնարքներով: Այո, սրանցից մի մասը կարող է իմանաք, սակայն հաստատ որևէ մեկը կլինի որ չէիք իմանում:

Technology columnist
David Pogue is the personal technology columnist for the New York Times and a tech correspondent for CBS News. He's also one of the world's bestselling how-to authors, with titles in the For Dummies series and his own line of "Missing Manual" books. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

322 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.